N UCH NJV-17 NV-17 

Kalo skilo's The Memory Remains 

NOVA

F: 27.09.2016

FARGE: RØD

ØYELYST: 


FORELDRE

Clavel Del Gallinero De Sutcott 
X
N DK SE CH UCH KBV-12 NJV-11 NV-11'12'13 DKV-12 NORDV-12 HEV-12 FIV-12'13 EUW-13 NVV-18 NORDVV-18
Rosenhill's Jaquenetta